Klub Hodowców Kotów „Premium 4 Animals" jest prowadzony przez Best 4 Animal Care Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia, importera karm: Go Care Royal, Go Care, Petite Cuisine.

          Regulamin Klubu Hodowców Kotów "Premium 4 Animals".

Akceptuję regulamin Klubu Hodowców Kotów „Premium 4 Animals".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu przez Best 4 Animal Care Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Best 4 Animal Care Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Best 4  Animal Care Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Best 4 Animal Care Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 34/36,81-342 Gdynia zawartych w oświadczeniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 w celu otrzymywania informacji o statusie zamówienia, przesyłki, dostępnym asortymencie, nowościach produktowych i cenowych oraz targach/wystawach ważnych wydarzeniach dla hodowców.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem zbieranych danych osobowych jest Best 4 Animal Care Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 34/36,81-342 Gdynia; 2) podanie danych jest dobrowolne; 3) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 4) mam uprawnienie wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie Danych Osobowych to jest uprawnienie do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie Danych Osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, oraz uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Usta wy z dnia 29 .08.1997 roku o ochronie Danych Osobowych.